Kredi e shpejtë online në 10 minuta

Të gjitha fushat me * janë të detyrueshme
NEI (Norma efektive e interesit) mund të ndryshojë nga 0% në 143%. Kohëzgjatja e kredisë është nga 62 ditë deri në 20 vjet.. Shembull përfaqësuesi: Nëse merrni hua 100,000 Lë për t'i kthyer në 13 javë, ju do të shlyejë 124,725,87 Lë me këste javore prej 9,594,29 L (143% prill). Ky është një shërbim për të gjetur dhe krahasuar kreditë dhe kreditë. Kushtet ato varen nga kompania financiare, produkti, shuma dhe kohëzgjatja e kredisë.